• A webshop tesztüzemmódban van, megrendeléseket átmenetileg nem áll módunkban ezen a felületen teljesíteni. Kérjük, megrendelési szándéka esetén keresse értékesítőnket a Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeinken!

Általános Szerződési Feltételek.

Az Eladó adatai:

Neve: Trizsi Ízek Szociális Szövetkezet
Székhelye: Trizs
Telephelye: Trizs
Elektronikus elérhetősége: info@trizsiizek.hu
Telefonszáma:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Adatkezelés nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
• az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv) valamint
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet
• az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen ÁSZF 2014. 09. hó 1. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF -et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt a weboldalakon közzéteszi, és a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazza. A Vevők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A

Megvásárolható termékek

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és tartalmazzák az érvényben lévő áfát, de nem tartalmazzák a csomagolási és szállítási költséget. A webshopban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetben illusztrációként szerepelnek.

Rendelés menete, fizetési módok

Vevő megnyitja a trizsiizek.hu weboldalt, kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, termékeket, majd darabszámát beállítja, ezt követően kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a weboldal jobb felső sarkában lévő kosár ikonra kattintva.

Amennyiben vevő folytatni szeretné a vásárlást, rákattint a „vissza a "Vásárlás folytatása” gombra. Ha befejezte a vásárlást, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát, vagy módosíthatja azt. Az mennyiség mellett lévő piros szemetes ikonra kattintva (törlés) törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

A „szállítási információk”-ra kattintva a vevő beírja a szállítási címet, majd kiválasztja a fizetési módot a következők közül:
•Utánvét: ezt az opciót akkor válassza a vevő, ha a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni. Utánvételes fizetési mód esetén kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges.

A fizetési módok alatt elhelyezett szövegdobozban - „Üzenet, megjegyzés” - lehetőség van üzenetet, megjegyzést írni az Eladónak.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel az árakkal vagy a termékekkel kapcsolatban, az Eladó a tudomásra jutást követően haladéktalanul kijavítja a hibát és hiányosságot. Ezt követően az Eladó azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról, aki ezután még egyszer megerősítheti a megrendelést, de bármelyik fél elállhat a szerződéstől.

Szállítási költség, számlázás

A minimális rendelési érték 3.000 Ft, amely értékhatár alatt nem fogad a webshop megrendelést.
Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Jegyzőkönyv nélküli, utólagos reklamációt nem fogadunk el.
A csomagok kézbesítése hagyományos csomag esetén munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

A csomag kézbesítése előtt a futár cég a Vevő által megadott e-mail címre értesítést küld a kézbesítés várható időpontjáról.

Elállás joga

A fogyasztónak tekintendő Vevő a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül élhet elállási jogával. A vásárló e-mailben, az alábbi linken letölthető formanyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével elállhat a szerződéstől. A termék visszaszállításának költségét a Vevő viseli.

Egyéb rendelkezések

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben az Eladó vagy a Vevő a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az Eladó és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
Illetékes békéltető testület elérhetősége:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Panaszkezelés

A Trizsi Ízek törekszik arra, hogy minden megrendelést a vállalásnak megfelelően, a Vevők maximális elégedettsége szerint teljesítsen. Abban az esetben, ha a Vevő panasszal fordul az Eladóhoz a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@trizsiizek.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Az Eladó a panaszt megvizsgálja, annak eredményéről a vevőt 30 napon belül tájékoztatja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, illetve 2017. január 1-től az illetékes járási hivatalhoz, tájékozódni az alábbi linken tud: :http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
bottom-logo.png

Trizsi Ízek Szociális Szövetkezet

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legújabb termékeinkről.

Search

Az oldal sütiket használ a megfelelő működés érdekében.
Süti kezelés Elfogadom